9 am to 6 pm

Thứ 2 đến Thứ 6

PK 02 Shop House Depott Metro Tham Lương

đường Dương Thị Giang, phường Tân Thới Nhất, Quận 12

0919123689 | 0913095766 | 0984660634

[email protected]

Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

3,700,000,000vnd
3,700,000,000vnd

Nhà cấp 4, Nhà phố

12 tháng trước

3,800,000,000vnd

m2: 96

Nhà cấp 4, Nhà phố, Shop, Thuê hoặc bán

12 tháng trước

3,800,000,000vnd

m2: 96

Nhà cấp 4, Nhà phố, Shop, Thuê hoặc bán

12 tháng trước

3,300,000,000vnd

m2: 80

Nhà cấp 4, Nhà phố

12 tháng trước

3,300,000,000vnd

m2: 80

Nhà cấp 4, Nhà phố

12 tháng trước

5,650,000,000vnd
5,650,000,000vnd

m2: 84

Nhà cấp 4, Nhà phố

12 tháng trước

2,450,000,000vnd

Nhà cấp 4, Nhà phố

1 năm trước

2,450,000,000vnd

Nhà cấp 4, Nhà phố

1 năm trước

8,300,000,000vnd

m2: 96

Nhà cấp 4, Nhà phố

thuanvietcf

1 năm trước

8,300,000,000vnd

m2: 96

Nhà cấp 4, Nhà phố

1 năm trước